TERMALES, S.A. -HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA-
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Textos Legals Versió 1 10-2017
3.0 Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del Tractament
– Dades de contacte del responsable: TERMALES, S.A. -HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA- Ctra. Del Balneari s/n – 43427 VALNEARI DE VALLFOGONA Tel. 977 88 00 25 hotelbalneari.com
– Dades de contacte del DPO:
– Termini de conservació: La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris
– Destinatari de la cessió: No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

– Finalitat de la cessió: No es preveu cap cessió.
– Legitimació de la cessió: No es preveu cap cessió.
– Moviments internacionals de dades: No es produeixen.
– Transferència internacional: No es produeixen.
– Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets
– Quins drets te?: Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. Dret a revocar el consentiment.
– Com pot exercitar-los?: Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a info@hotelbalneari.com. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Si vol disposar d’un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l’Agència: http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php Sol·licitar-nos un model: info@hotelbalneari.com.
– Possibilitat de reclamar davant de la AEPD: Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

3.1 Formulari 1 – CONTACTA

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Informació addicional General: +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació
– Finalitats detallades:  Recollida de les dades per atendre les seves consultes.

– Legitimació:  Consentiment de l’interessat.

3.2 Formulari 2 – RESERVAR ONLINE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Informació addicional General: +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació
– Finalitats detallades: Recollida de les dades necessàries per a poder reservar serveis de l’hotel.

– Legitimació: Consentiment de l’interessat.

4.1 Formulari 1 -ALTA NEWSLETTER

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Informació addicional General +info general RGPDUE
Finalitat, termini de conservació i legitimació
– Finalitats detallades: L’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

– Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Enviament de butlletins i comunicacions comercials: Les dades dels clients, podran ser utilitzats per a l’enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa.